Musiikkitahto

AJANKOHTAISTA

Musiikkitahto-pisteet Vanamo-, Louna- ja Ratamo-kirjastoissa

Olemme vieneet Kanta-Hämeen kirjastoihin Musiikkitahto-pisteet, joista voit noutaa oman Musiikkitahtovihkosi!

Keväällä koulutukset Musiikkitahtotyöpajan ohjaajille

Järjestämme keväällä koulutuksia Musiikkitahtotyöpajan ohjaajille. Voit tietää lisää tässä Koulutukset-osiossa


Musiikkitahto - Ovatko omat ja läheisesi musiikkimuistot tallessa?

Tiesitkö, että muistisairaus etenee viimeisenä niille aivojen osa-alueille, joihin ovat tallentuneina ihmisen musiikkimuistot, erityisesti musiikkimuistot teinivuosilta? Musiikin avulla voidaan esimerkiksi selvitä monesta hoivatilanteesta yhteisymmärryksessä. Mielimusiikin avulla muistisairauteen sairastunut voi kokea mielihyvää, jota voi olla muilla keinoilla vaikea tavoittaa. 

Oman elämäni sävelet -hankkeessa työskennellään sen eteen, että elämän tärkeät muistot jäisivät talteen. Musiikilla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia ihmisen koko elämän ajan. Siksi niiden kirjaaminen on keskeistä. Hanke koordinoikin musiikkitahtotyöryhmää (lue lisää alta). Lisäksi kehitämme keinoja ja hyviä käytäntöjä musiikkitahdon kirjaamiseen, musiikkimuistojen taltioimiseen.

Katso videot musiikkitahto-menetelmästä

YouTuben soittolistallamme on lyhyitä videoita, joista saat lisätietoa ja käytännöllisiä vinkkejä musiikkitahtovihkon hyödyntämiseen.

Musiikkitahto - YouTube 

Tulosta tästä musiikkitahtovihko

Voit tulostaa musiikkitahtovihkon itsellesi ja täyttää sen vihkosta löytyvien ohjeiden mukaan.

Tulostettava musiikkitahtovihko

Musiikkitahtovihko itselle, läheiselle, ryhmälle?

Musiikkitahtovihkoa on mahdollista hankkia kauttamme: toimistoltamme Hämeenlinnasta, eri tapahtumista tai voit tilata vihkoja postitse.


Ilmoita tilatessasi seuraavat tiedot:

- montako vihkoa tilaat (kappalemäärä)

- postiosoite, johon vihkot toimitetaan

- sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

- laskutustiedot, jos mahdollista tiedot verkkolaskua varten


Hinta:

Musiikkitahtovihkojen hinta muodostuu painokulujen lisäksi postituskuluista ja laskutuksen hoitamisesta syntyvistä kuluista. Yleishyödyllisenä STEA-rahoitteisena toimijana emme tee vihkoilla voittoa, vaan saaduilla tuloilla tilaamme lisää Musiikkitahtovihkoja.


Toimitusaika:

Huomioithan tilatessasi, että hoidamme postituksia kootusti, joka toinen viikko, pääsääntöisesti keskiviikkoisin.


Toimistolta: 

Voit ostaa vihkon Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n toimistolta Hämeenlinnassa. Toimiston osoite on Kasarmikatu 12, 13100 Hämeenlinna. Toimisto on avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–14.


Yhden vihkon hinta toimistolta ostettaessa on 1.50 € (+ mahdolliset laskutus/käsittelykulut). Maksaa voit käteisellä tai kortilla.


Postitse:

Voit tilata vihkoja postitse. Postitse tilattuna vihkojen hinnat (käsittelykuluineen) ovat 1.4.2023 alkaen:

Nämä hinnat sisältävät vihkot, postitus- ja pakkauskulut sekä laskutusmaksun.


Tee tilaus sähköpostilla tai soittamalla:

Tiina Kuopanportti

tiina.kuopanportti@muistiaina.fi tai 

puh. 044 493 2572

Musiikkitahto-menetelmä™

Musiikkitahto-menetelmä™ on kehitteillä Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024) Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä. Menetelmään sisältyy Musiikkitahtovihko, Musiikillinen elämänpuu -juliste ja ohjeet vihon täyttämiseen sekä ohjaajan opas musiikkitahtotyöpajan järjestämiseen. 

Musiikkitahto-menetelmä™ on lähtenyt muotoutumaan Oman elämäni sävelet -hankkeen järjestämissä Musiikkitahtotyöpajoissa, joissa on kokeiltu useita eri tapoja musiikkimuistojen herättämiseen ja kirjaamiseen. Musiikkitahtotyöpajoissa ja muissa tilaisuuksissamme käydyt keskustelut ovat olleet erittäin arvokkaita: olemme saaneet paljon ymmärrystä musiikkimaun muotoutumisesta, musiikkimuistojen merkityksestä ja erityisesti ikäihmisten mielimusiikista. 

Kokemusten ja kokeilujen pohjalta olemme kehittäneet musiikkitahdon tallentamiseen Musiikkitahtovihon, joita jaamme toistaiseksi tilaisuuksissa, joissa olemme itse kertomassa vihon käyttötarkoituksesta. Tulevaisuudessa tavoitteemme on tuoda materiaalimme myös muiden saataville sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona.

Musiikkitahtotyöpaja on mainio tapa viettää aikaa musiikin ja musiikkimuistojen äärellä ryhmän kanssa. Ota meihin yhteyttä, jos toivot toimintaasi järjestettävän Musiikkitahtotyöpajan tai haluat järjestää sellaisen itse!

Musiikkitahtotyöryhmä

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Oman elämäni sävelet – musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeen (STEA:n rahoitus 2021–2024) hakuvaiheessa yhdeksi hankkeen osatavoitteeksi määriteltiin musiikkitestamenttilomakkeen kehittäminen ja musiikkitestamenttien laatimisen edistäminen Kanta-Hämeessä. Vaikka termit musiikkitestamentti ja kulttuuritestamentti olivat jossain määrin vakiintuneita hankkeen aloittaessa elokuussa 2021, päädyttiin toiminnassa kuitenkin pian käyttämään termiä musiikkitahto. Musiikkitahto kytkeytyy sanana hoiva- ja hoitotahtoon, ja ilmaisee näin selkeämmin, mihin tarkoitukseen musiikkitahto on laadittu. 

Musiikkitahdon kokoaminen ja tallentaminen osoittautui pian Oman elämäni sävelet -hankkeen alussa oletettua laajemmaksi ja syvemmäksi kehittämistehtäväksi. Hankkeen verkostojen kautta löytyi alkuvuodesta 2022 joukko ammattilaisia, jotka olivat eri tavoin omassa työssään tutkijoina, muusikkoina, järjestötyöntekijöinä tai yrittäjinä yrittäneet edistää musiikkimuistojen tallentamista ja mielimusiikin hyödyntämistä kuntouttavassa toiminnassa. Tästä joukosta muodostui moniammatillinen Musiikkitahtotyöryhmä.  

Musiikkitahtotyöryhmän jäsenten yhteisenä tavoitteena on lisätä tietoa musiikkitahdon merkityksestä ja käytännön toteutuksesta. Työryhmän pyrkii ratkomaan esiin tulleita haasteita, esimerkiksi musiikin esittämisen ja tallentamisen lupiin liittyviä kysymyksiä.  Yhtenä ryhmän haaveena on nähdä Suomessa syntyvän jotakin vastaavaa kuin Iso-Britannian Playlist for Life -järjestö, joka mahdollistaa sähköisten soittolistojen luomisen ja kuuntelemisen yksilöille sekä edistää mielimusiikin hyödyntämistä muistisairauteen sairastuneiden hoivassa ja kuntoutuksessa (Playlist for Life).  

Laajemmin tarkasteltuna "Musiikkitahtotyöryhmä edistää erityisesti erilaisista muisti- ja aivosairauksista kärsivien perustuslakiinkin kirjattua oikeutta musiikkiin ja sen tuomiin terveysvaikutuksiin. Musiikin terveyttä ja hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on laajaa tutkimusnäyttöä. Kuitenkin musiikin saatavuus erilaisissa palveluissa toteutuu epätasaisesti ja on usein yksittäisten järjestöjen, hankkeiden ja terveydenhuollon edustajien varassa. 

Työryhmä haluaa nähdä, että tutkimusnäyttö musiikin mahdollisuuksista ja hankkeissa saadut käytännön kokemukset huomioidaan myös hyvinvointialueiden palveluverkkoja rakennettaessa. Musiikki on kustannustehokas ja monipuolinen väline sekä ennaltaehkäisevän työn että hoidon ja kuntoutuksen osana. Palveluissa ei voida ohittaa ikääntyneiden ja toisten hoivan varassa elävien ihmisten oikeutta oman näköiseen kulttuuriseen elämis- ja kokemusmaailmaan.   

Musiikkitahdosta puhutaan useimmiten muistisairauksien yhteydessä, mutta elämänkulkuun voi liittyä muitakin tilanteita, joissa mahdollisuudet ilmaista omia musiikkimieltymyksiä ja siihen liittyviä harrastuksia voivat olla pysyvästi tai väliaikaisesti heikentyneet. Musiikkitahtotyöryhmä haluaa lisätä tietoisuutta siitä, että kenen tahansa iästä riippumatta kannattaa laatia ja tallentaa musiikkitahtonsa."  Lähde: Musiikkitahtotyöryhmän tiedote.

Musiikkitahtotyöryhmän kuvaus Musiikkitahdosta ja sen merkityksestä

"Musiikkitahto on ihmisen henkilökohtainen tahdonilmaus siitä, millaista musiikkia hän haluaisi kuulla tai harrastaa tilanteessa, jossa hän ei itse pysty itse valitsemaan tai tekemään aloitteita musiikin kuuntelun, laulamisen, soittamisen tai muun musiikkiin liittyvän toiminnon suhteen. Osalle ihmisistä musiikki voi olla esimerkiksi neurologisen sairauden vuoksi yksi harvoista tehokkaista välineistä tunteiden ja muistojen herättämiseen, tavoittamiseen ja sanoittamiseen. Samalla kuitenkin mahdollisuudet musiikin oma-aloitteiseen käyttöön voivat olla merkittävästi heikentyneet. 

Musiikkitahtoon voi kirjata itselle tärkeiden ja mieluisien kappaleiden, artistien ja musiikkilajien ohella tarkempia käyttötarkoituksia ja ohjeita siitä, millaisen musiikin kokee sopivan tiettyihin tunnetiloihin tai tilanteisiin – ja toisaalta myös sen, millaisissa tilanteissa toivoo hiljaisuutta. Musiikkitahto voi sisältää esimerkiksi tiedon siitä, että on käynyt koko elämänsä tansseissa ja toivoisi pääsyä harrastuksen pariin jatkossakin, vaikka itse tanssiminen ei enää onnistuisikaan tai vaikkapa sen, että nauttii pianon soittamisesta.   

Musiikkitahto voi olla esimerkiksi hoivatahdon oheen käsin kirjoitettu paperi tai sähköisesti tallennettu soittolista. Tärkeintä on, että tieto tahdonilmauksista on niiden ihmisten saatavilla, joille tuettavan henkilön arjen ja elämänlaadun ylläpito kuuluu. Arjen pieneltä tuntuvat teot, kuten vapaaehtoisen tai läheisen käynnistämä soittolista tai sopiva radiokanava täynnä tuttua musiikkia, on tuettavalle suuri kädenojennus ja tapa hyödyntää tehtyä musiikkitahtoa."  Lähde: Musiikkitahtotyöryhmän tiedote.

Musiikkitahtotyöryhmän tiedotteen kirjoittajat: Anni Pitkäniemi, psykologi (PsM), väitöskirjatutkija Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmä, Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö, Psykologian ja logopedian osasto, Lääketieteellinen tdk, Helsingin yliopistoAnnika Tammela, musiikin tutkija (FT), yliopistonopettaja, Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos,  Jyväskylän yliopisto Milka Lintinen, sosionomi (ylempi AMK), ohjaustoiminnan artenomi (AMK), tuotekehittäjä (EAT), työhönvalmentaja (EAT), Oman elämäni  sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ryKaisa Tienvieri, kuoronjohtaja, hankepäällikkö (HuK), Minun ääneni  2021-2023 -hanke Kotona asuvien muistisairaiden ja omaishoitajien toimintakykyä ylläpitävään pedagogisesti ohjattuun kuorotoimintaan, Arvokas vanhuus ARVA ry. Heidi Kurtti, musiikkipedagogi, kulttuurituottaja, Äänemme soi -projekti, Äänekosken kaupunki.Tiina Kuopanportti, oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija, kouluttaja, luennoitsijaMusiikkitahtotyöryhmän kokoonpano tällä hetkellä: toiminnanjohtajan sijainen Milka Lintinen, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, hankevastaava Jorge Martín ja hanketyöntekijä Tiina Kuopanportti, Oman elämäni sävelet -hanke, väitöskirjatutkija Anni Pitkäniemi, Helsingin yliopiston ”Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus” -tutkimusryhmä, yliopistonopettaja, FT Annika Tammela, Jyväskylän yliopisto, musiikkiterapeutti Mikko Romppainen Hämeen Ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi Heidi Kurtti, Äänekosken kunta, kehitysjohtaja Kari Mikkonen, Sentina Oy, Terhi-Tuulia Keränen, hankepäällikkö Kaisa Tienvieri, Minun ääneni -hanke, Arva ry Huom! Ryhmä on täydentynyt ja mukaan saa tulla edelleen!Jos kiinnostuit tulemaan mukaan työryhmään, ota yhteyttä: milka.lintinen@muistiaina.fi

Menneet tapahtumat

Hoitavaa musiikkia

Konserttikiertueella ympäri Kanta-Hämettä musiikkitahtoasia esillä

Lähdemme syys- lokakuussa 2022 konserttikiertueelle Kanta-Hämeeseen yhdessä Annamaria Hannosen ja Mikko Perkolan kanssa. Jokaisessa konsertissa osallistujat saavat Musiikkitahtovihot, joihin voivat alkaa tallentaa omia tai läheisensä musiikkimuistoja.

Tulossa ihanaa, hoitavaa musiikkia:

Annamaria Hannonen (laulu) ja Mikko Perkola (viola da gamba) 


Keskiviikkona 28.9. klo 18 Lopen kirkko (Pilpalantie 1 , 12700 Loppi) Vapaa pääsy


Torstaina 29.9. klo 18 Laurinmäen Keltainen talo (Hakoistentie 373, 14240 Janakkala) Keltaisen talon pääsymaksu


Perjantaina 30.9. klo 13 Muistiyhdistyksen toimisto (Kasarmikatu 12, Hämeenlinna) Vapaa pääsy


Perjantaina 30.9. klo 18 Vanajan kirkko ( Hautausmaantie 20, 13110 Hämeenlinna) Vapaa pääsy


Lauantaina 1.10. klo 15 Rengon kirkko (Rengonraitti 15, 14300 Renko) Vapaa pääsy


Tiistaina 4.10. klo 18 Riihimäen taidemuseo (Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki) Taidemuseon pääsymaksu


Keskiviikkona 5.10. klo 18 Jokioisten kirkko (Kirkkokuja 143, 31600 Jokioinen) Vapaa pääsy


Sunnuntai 9.10. klo 15 Kalvolan kirkko (Iittalantie 300, 14500 Iittala) Vapaa pääsy