Tapahtumat ja kampanjat

Aivoviikon Musiikki parantaa aivoterveyttä! tässä

Seminaari Musiikki ja elämänkaari

Voit ladata ohjelma täältä

Maanantaina 8.4.2024  Klo 9:00-16:00

Visamäen campus, HAMK:n auditorio, Hämeenlinna

Seminaari järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Seminaari on avoin kaikille ja maksuton. Sähköinen lomake on sulkeutunut, mutta voit ilmoittautua paikan päälle. 

OHJELMA

8:30-9:00 Ilmoittautuminen

Tila: Auditorion viereinen tiski

9:00–9:15 Aloitussanat, musiikkiesitys

Toiminnanjohtaja (sij.) Milka Lintinen, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry ja musiikkiterapeutti FM, lehtori AMK, Mikko Romppanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Musiikkia: Hämeen ammattikorkeakoulun opettajat

Tila: Auditorio

9:15-10:00 Luento: Kohti Luovaa ikääntymistä - kulttuurihyvinvointi osana hyvää elämää -- Musiikin ja muiden taiteiden merkityksiä ja mahdollisuuksia ikääntyjälle

Luennoitsijana: Liisa-Maria Lilja-Viherlampi / Kasvatustieteen tohtori, musiikin maisteri; kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja emerita Turun ammattikorkeakoulu

Tila: Auditorio

10:00-10:15 Tauko

10:15-11:00 Luento: Musiikki, tunteet ja nuoruus

Luennoitsijana: Suvi Saarikallio / Professori, musiikkikasvattaja ja psycologian tutkija / Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikkö, Jyväskylän Yliopisto

Tila: Auditorio

11:00-12:00 Lounas Omakustanteisesti opiskelijaravintolan puolella tai Innoparkissa.

12:00-13:00 Työpajat 1

Työpaja 1: Musiikki apuna muistisairaan kohtaamisessa - tila S202

Työpaja 2: Musiikkitahtotyöpajan ohjaajaksi - tila Auditorio

Työpaja 3: Elämäni laulutaulut -tila S215

Työpaja 4: TunneMusiikki - tila C339

Työpaja 5: Musiikillinen lääkekaappi - tila S126

Työpaja 6: Aistit - tila S125

13:00-13:15 Kahvitauko

13:15-14:15 Työpajat 2

Työpaja 1: Musiikki apuna muistisairaan kohtaamisessa - tila S202

Työpaja 2: Musiikkitahtotyöpajan ohjaajaksi - tila Auditorio

Työpaja 3: Elämäni laulutaulut -tila S215

Työpaja 4: TunneMusiikki - tila C339

Työpaja 5: Musiikillinen lääkekaappi - tila S126

Työpaja 6: Aistit - tila S125

14:15-14:25 Tauko

14:25–14:40 Musiikkiesitys: Muistipelimannit

Tila: Auditorio

14:40-15:25 Luento: Musiikin terveysvaikutuksia vauvasta vaariin

Luennoitsijana: Seppo Sopinila / Neurologian professori, emeritus / Tutkijalääkäri / Turun yliopisto / Kliiniset neurotieteet / Tyks Neurokeskus / Suomen Akatemia: Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippututkimusyksikkö

Tila: Auditorio

15:25–16:00 Yhteinen päätös: vapaata verkostoitumista ja tutustumista sekä kokemusten jakamista. Palautteiden täyttäminen seminaarista

Tila: Auditorio


TYÖPAJAT

Voit osallistua kahteen työpajaan. Seminaarissa on kaksi samansisältöistä työpajasessiota. Voit valita kummastakin sessiosta kiinnostavimman:

Kanta-Hämeen Muistiluotsi: Musiikki apuna muistisairaan kohtaamisessa

Kuinka musiikilla voi vaikuttaa muistisairautta sairastavan elämään? Auttaako musiikki muistamisessa? Entä kuinka musiikkia voi hyödyntää muistisairaan kohtaamisessa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastausta Kanta-Hämeen asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin ohjaamassa työpajassa.

 

Muistiluotsi on Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen ylläpitämä maakunnallinen asiantuntija- ja tukikeskus.  Muistiluotsi tarjoaa matalalla kynnyksellä tietoa, tukea ja toimintaa muististaan huolestuneille sekä muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Työpajaa ohjaavat vertaistoiminnan vastaava Saila Lehtonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Leiskamo. 

Oman elämäni sävelet - hanke: Musiikkitahtotyöpajan ohjaajaksi

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Oman elämäni sävelet -hankkeessa on kehitetty Musiikkitahto-menetelmä™ jota erilaiset toimijat voivat hyödyntää omassa työssään. Koulutamme Musiikkitahtotyöpajan ohjaajia tiiviillä koulutuksella, joka sisältää käytännönläheisiä ja konkreettisia esimerkkejä menetelmän hyödyntämiseen omien asiakkaiden kanssa. Musiikkitahtotyöpajan ohjaajalla ei tarvitse olla musiikillisia taitoja, sillä musiikkitahtotyöpajan ohjaamisessa olennaisempaa on kohtaamis- ja kuuntelutaito. 

Koulutuksessa käsitellään mm. musiikin vaikutuksia aivoterveyteen ja muistisairaan hyvinvointiin sekä annetaan laaja materiaalipankki musiikkiaiheisten hetkien sisällöksi. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakastyötä tekeville ammattilaisille, alalle opiskeleville ja vapaaehtoistyötä tekeville. 

Työpajaa ohjaavat Jorge Martín ja Tiina Kuopanportti Oman elämäni - hankkeesta. Hankkeen on Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinnoima ja STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke. Sen tavoitteena on levittää tietoisuutta musiikin vaikutuksesta ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvointiin. Hankkeen aikana kehitetään ja tuodaan esiin musiikkipohjaisia työkaluja ja menetelmiä muistisairaan kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Musiikkitahto-menetelmä (TM) on hankkeen tunnetuin kehitystuote. 


Terhi Lehtovaara: Elämäni laulutaulut

Työpajassa tutustutaan Laulutaulu-kortteihin ja niiden  pohjalta esitellään työkalun käyttömahdollisuuksia muistelu- ja musiikkituokioissa. Työpajan osallistujilta ja laulutaulu-menetelmän käyttäjältä ei vaadita erityistaitoja musiikissa, vaan työkalu on luotu nimenomaan madaltamaan laulujen käyttöä hoiva- ja muistelutyössä asukkaiden tai omaisten kanssa. 


Terhi Lehtovaara: Työskentelen kokopäivätoimisena sairaala- ja hoivamuusikkona Salon seudulla, Salon seurakunnan työntekijänä. Olen koulutukseltani musiikkipedagogi ja musiikkiterapeutti. Työskennellyt pitkään musiikin opetustehtävissä erityisesti lasten ja nuorten parissa, aiemmin sen rinnalla osa-aikaisesti  ikäihmisten kultturihyvinvointihankkeissa Turusa ja Laulutaulu-kortistokin syntyi yhden hankkeen tuotoksena. 


Heini Siltansuu: TunneMusiikki - osallistava ja saavutettava musiikkitoiminta ikääntyvän ilona

TunneMusiikki -työpajassa tutustutaan musiikkiin osallistavana ja saavutettavana hyvinvoinnin lähteenä keskustelun, kokeilun ja matalankynnyksen musisoinnin kautta. Konsepti on sovellettavissa niin muistisairaiden iloksi kuin mihin tahansa ryhmätoimintaan, eikä se vaadi musiikillista osaamista.

Työpajaa ohjaa Eläkeliiton kouluttaja, musiikkitieteen väitöskirjatutkija Heini Siltainsuu

Minun ääneni - hanke: Musiikillinen lääkekaappi

Musiikki hellii meitä monin eri tavoin. Musiikki säilyttää elämämme tärkeitä muistoja, tukee aivoterveyttä, on osa identiteettiämme ja luo merkityksellisiä kohtaamisia elämäämme. Erityisen tehokasta on jokaisen mielimusiikki. Musiikillinen lääkekaappi, eli jokaisen oman lempimusiikin varastoa voi hyödyntää osana jokaisen arkea. Erityisen hyvä lisä lääkkeetön hoitomuoto musiikki on hoivan ja hoidon parissa. 

Minun ääneni -pajassa tutustutaan käytännönläheisesti lempimusiikin merkitykseen ikäihmisten elämässä. Osallistavan musiikkitoiminnan pajassa pääsee kokeilemaan erilaisten harjoitteiden, soitinten ja välineiden avulla musiikin mahdollisuuksia. Pajaan osallistujat saavat mukaansa myös “Musiikkia muistille – Musiikkikuntoutuksen käsikirja muistisairauden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon” -kirjan. 

Pajaa pitävät Minun ääneni -hanke, Kaisa Tienvieri ja Anna Arola. Minun ääneni -hankkeen musiikkikuntoutusryhmissä kotona asuvat muistisairaat ja heidän läheisensä pääsevät yhdessä musisoimaan ja saavat elämäänsä uutta sointia! Hanke myös innostaa, kannustaa ja opastaa muistisairaiden kanssa toimivia ja heidän läheisiään hyödyntämään musiikkia muistisairaiden arjessa.

Sanna-Leena Saarinen: Aistit - oppimisen ja hyvinvoinnin haastajat ja hyvikset

Työpajassa leikki ja luovuus saavat siivet satusiementen, lattiakuvittamisen, musiikin ja liikkeen kautta. 

Tyoöpajaa ohjaa Sanna-Leena Saarinen. Hän on opetusmateriaalikirjailija, kouluttaja, Auvo- ja Brain Relief -kosketushoitaja, Peter Hess -äänimaljarentoutuksen tekijä, NLP:tä Practitioner ja Master ja sosionomi.

Menneet tapahtumat

Tervetuloa juhlimaan!

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys täyttää 30- vuotta, jota juhlimme musiikin ja tanssin merkeissä Pekolan lavalla, Hattulassa (Aulangontie 681) perjantaina 26.5.2023 klo.14-17. 

Tilaisuus on kaikille avoin. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Ohjelma:

Bussikuljetus Hämeenlinnasta

Lähtö Wetterhoffin edustalta (Wetterhoffinkatu 4) klo 13.20, ajetaan juna-aseman kautta.

Lähtö takaisin Pekolan lavalta Hämeenlinnaan juna-aseman kautta klo 17.15.

Bussimaksu yhteensä 5€ per henkilö, maksetaan käteisellä tai kortilla bussissa.

Ilmoittaudu bussikyytiin puh. 044 7267400 tai info@muistiaina.fi

Tervetuloa juhlimaan!

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys täyttää 30- vuotta, jota juhlimme musiikin ja tanssin merkeissä Pekolan lavalla, Hattulassa (Aulangontie 681) perjantaina 26.5.2023 klo.14-17. 

Tilaisuus on kaikille avoin. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Ohjelma:

Bussikuljetus Hämeenlinnasta

Lähtö Wetterhoffin edustalta (Wetterhoffinkatu 4) klo 13.20, ajetaan juna-aseman kautta.

Lähtö takaisin Pekolan lavalta Hämeenlinnaan juna-aseman kautta klo 17.15.

Bussimaksu yhteensä 5€ per henkilö, maksetaan käteisellä tai kortilla bussissa.

Ilmoittaudu bussikyytiin puh. 044 7267400 tai info@muistiaina.fiMusiikki ja aivot -seminaari 24.4.2023

Seminaari musiikin vaikutuksesta aivoterveyteen


Maanantaina 24.4.2023 klo 9-16

Hämeenlinnassa, Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksella (Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna). 


Luvassa on monipuolinen ja  maksuton seminaaripäivä, jossa pääset kuulemaan mielenkiintoisia luentoja ja kokemaan itse musiikin vaikutuksen työpajoissa.


Työpajoissa pohditaan mitä tulee huomioida muistisairauteen sairastuneiden kohtaamisessa, tutustutaan käytännössä eri tapoihin käyttää musiikkia ikääntyneiden ja muistisairauteen sairastuneiden kanssa, perehdytään musiikkitahtomenetelmän ohjaamiseen sekä kuullaan Soivaa hoivaa -hankkeen toiminnasta. 


Seminaari järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Tarkemman aikataulun ja muita ohjeita seminaariin liittyen saat sähköpostiisi lähempänä seminaariajankohtaa.

Voit ilmoittautua vielä mukaan työpajoihin, joissa on tilaa tästä:

https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Musiikki-ja-aivot-seminaari-24.4.2023-(luennot-ja-tyopajat)


Seminaaripäivän luennot aamupäivällä:


Musiikki aivosairauksien hoidossa Psykologi (PsM), väitöskirjatutkija Anni Pitkäniemi


Musiikki aivojen ja oppimisen tukena Professori, aivotutkija Minna Huotilainen


Seminaarin työpajat iltapäivällä:

Työpaja 1: Muistisairaan kohtaaminen (luokka S 126)

klo. 12.30-13.45 (TÄYNNÄ)  ja klo. 14.00- 15.15. (TÄYNNÄ)


Muistisairaan kohtaaminen-työpajassa saa tietoa ja käytännön vinkkejä sekä ymmärrystä muistisairaan henkilön aitoon ja läsnä olevaan kohtaamiseen. Työpajassa lähestytään asiaa erilaisin tapaus-esimerkein, joissa kohdataan haasteelliseksi koettuja tilanteita erilaisissa toimintaympäristöissä. Pohdimme yhdessä mitä asioita on hyvä huomioida, jotta sairastunut henkilö tulee kohdatuksi arvostavasti.

 

Työpaja sisältää pienen alustavan luennon, ryhmätyöskentelyä ja yhteistä keskustelua. 


Kenelle:

Tämä työpaja on suunnattu erityisesti vapaaehtoisille, opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta sairastuneiden läheiset ovat myös tervetulleita.


Työpajan vetäjät:

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin vertaistoiminnan vastaava Saila Lehtonen

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina LeiskamoTyöpaja 2: Musiikkitahto-menetelmä™ ja sen ohjaaminen ryhmätilanteissa (luokka D 328)

klo. 12.30-13.45 ja klo. 14.00- 15.15.


Työpajassa esitellään Musiikkitahto-menetelmä, joka on kehitetty Oman elämäni sävelet -musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024). Hanke on osa Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen toimintaa. Menetelmään sisältyy Musiikkitahtovihko, Musiikillinen elämänpuu -juliste ja ohjeet menetelmän käyttöön. 


Kuinka saan musiikkimuistelun herätettyä? Mitä välineitä voin käyttää? Mistä löydän materiaalia? Kuinka ohjaan ryhmää? Työpajassa pureudutaan Musiikkitahto-menetelmän ohjaamisessa huomioitaviin asioihin. Iltapäivän aikana saat työkaluja musiikkitahdon kirjaamiseen ja musiikkimuistojen taltioimiseen.


Mielimusiikin avulla muistisairauteen sairastunut voi kokea mielihyvää, jota voi olla muilla keinoilla vaikea tavoittaa. Musiikkitahto voidaan liittää osaksi hoivatahtoa, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kotihoidossa tai pitkäaikaishoivassa. Musiikkimuistot on hyvä kirjata ylös Musiikkitahtoon hyvissä ajoin. 


Kenelle:

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki Musiikkitahto-menetelmän ohjaamisesta kiinnostuneet eri alojen ammattilaiset ja vapaaehtoiset.


Työpajan vetäjät:

Oman elämäni sävelet -hankkeen hanketyöntekijä Terhi-Tuulia Keränen muusikko (MuM), sairaala- ja hoivamuusikko

Oman elämäni sävelet -hankkeen hankevastaava (sij.) Maiju Helin musiikkipedagogi (YAMK)Työpaja 3: Soivaa hoivaa -musiikin oma vapaaehtoistyön malli 

(luokka C 236)

klo. 12.30-13.45  ja klo. 14.00- 15.15. 


Minkälaisia asioita tulee huomioida musiikkivapaaehtoisten valmennuksessa? Mitä vapaaehtoistyö Soivaa hoivaa -toiminnassa mukana olevalta vaatii ja toisaalta antaa? Millaista on olla koordinoimassa vapaaehtoistyötä musiikin saralla? Työpajassa esitellään Tampereen Harjun seurakunnassa kehitettyä musiikin vapaaehtoistoiminnan mallia. Kerrotaan käytännön toiminnasta  hoivakodeilla ja vinkkejä musiikkihetkien toteuttamisesta.  Käydään läpi Soivaa hoivaa -toiminnan taustaa sekä toimintamallia. 

Työpajassa musisoidaan yhdessä tutustuen tämän hetken Soivaa hoivaa -toiminnan ohjelmistoon. Saat myös vinkkejä musiikillisten taitojen vahvistamiseen erilaisten äänenkäyttö - ja rytmiharjoitteiden kautta. 

Kenelle:

Työpaja on suunnattu musiikin parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja vapaaehtoistyötä koordinoiville. 

Työpajan vetäjä:

Tarja Laitinen on Harjun seurakunnan johtava kanttori, mezzosopraano ja laulupedagogi. Hän on laulanut niin alttosolistinakin kuin vetänyt lastenmusiikki – konsertteja. Laulua hän opiskeli Anita Välkin johdolla ja on koulutukseltaan musiikin maisteri ja dir.cant. Soivaa hoivaa -toiminnan lisäksi hän on soittanut Scaramella -nokkahuiluyhtyeessä, johtaa naisten Vox Cor -lauluryhmää sekä musisoi Harjun Kanttorikvartetissa.


Työpaja 4: Liikuntaa muistille -musiikkiliikuntaa aivoterveyden tueksi (luokka S 313)

klo. 12.30-13.45 (TÄYNNÄ)  ja klo. 14.00- 15.15. (TÄYNNÄ)

 

Miten aivoterveyttä voi hoitaa helpolla tanssin elementtejä hyödyntävällä musiikkiliikunnalla? 

Memodance-ohjaajakoulutuksen käyneet Maria Harvio ja Milka Lintinen ovat ohjanneet Hattulassa ja Riihimäellä viime syksystä alkaen ikääntyneille ja muistioireisille Memodance-menetelmää hyödyntäviä musiikkiliikuntaryhmiä. Matalan kynnyksen ryhmissä keskeistä on, että kuka tahansa pystyy osallistumaan, vanha tuttu musiikki siivittää liikkumista ja kaikki tekeminen tähtää aivoterveyden parantamiseen. 


Ryhmässä soi vanha musiikki ja tehdään muistia kehittäviä tanssillisia liikesarjoja. Liikkuminen on helppoa ja hauskaa, mutta aktivoi aivoja tehokkaasti ja samalla kuntokin nousee. Mukaan voi tulla vaikka muistin tai liikkumisen kanssa olisi jo haastetta. Jokainen saa osallistua oman toimintakykynsä mukaan. Virheet, tipahtamiset ja pinnistely ovat tervetulleita, koska ne kertovat siitä, että aivot ovat saaneet sopivaa haastetta.


Työpajassa Maria ja Milka jakavat kokemuksiaan ryhmien ohjaamisesta, opettavat aivojumppamenetelmiä ja jakavat koreografioitaan sekä musiikkivinkkejä. Työpajassa liikutaan yhdessä ja kokeillaan menetelmiä käytännössä. Saat myös vihjeitä muistiystävälliseen ja selkokieliseen ohjaamiseen ja tuntikokonaisuuden koostamiseen. 


Kenelle:

Työpaja soveltuu hyvin kaikille liikunnan ohjaamisesta ja musiikin hyödyntämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat oppia aivoterveyttä edistävästä musiikkiliikunnasta. Työpajasta ei valmistu Memodance-ohjaajaksi, vaan saa ohjeet siihen, kuinka Memodance-kurssin voi suorittaa ja saada lisenssin.

 

Työpajan vetäjät:

toiminnanohjaaja Maria Harvio, Kotokartanosäätiö, sosionomi (AMK), Memodance-, Muistimatto- ja istumajoogaohjaaja

toiminnan johtaja (sij.) Milka Lintinen, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry, Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi, sosionomi (Ylempi AMK), ohjaustoiminnan artenomi (AMK), Memodance-ohjaaja, tuotekehittäjä, työhönvalmentajan

 Työpaja 5: Käytännön vinkkejä musiikin mahdollisuuksista muistisairaan arjessa (luokka S 125)

klo. 12.30-13.45 ja klo. 14.00- 15.15. (TÄYNNÄ)


Työpajassa esitellään matalankynnyksen musisointia suunnattuna muistisairauteen sairastuneille eli toisin sanoen muistimuskaria. Käymme läpi erilaisia musiikkiharjoitteita ja treenaamme muistia esimerkiksi erilaisin Cup song-lauluin. Cup songeissa yhdistämme tuttuja lauluja ja muovimukeilla syntyviä rytmejä. Muistimuskareissa perusajatus onkin yhdistää laulua ja erilaisia rytmiharjoitteita, joissa jokaiselle löytyy tekemistä oman tasonsa mukaan. 


Työpajassa esitellään sellaisia musisoinnin keinoja, joiden esineistö löytyy mitä luultavimmin jokaisen kotoa. Muistimuskareissa tärkeintä on heittäytyminen musiikin vietäväksi ja rentoutuminen aivojumpan päätteeksi.  Luvassa on toiminnallinen ja käytännönläheinen työpaja, josta saat vinkkejä kotona toteutettavaan musiikkitoimintaan sekä materiaalia musiikkihetkiin. 


Kenelle:

Työpaja sopii muistisairauteen sairastuneelle, läheisille sekä kaikille, jotka tarvitset työkaluja kotona toteutettavaan musiikkitoimintaan.


Työpajan vetäjä: 

Olen Anna Muinonen. Valmistuin vuonna 2015 Musiikkipedagogiksi (AMK) ja sen jälkeen työskentelin muutamia vuosia muskariopettajana sekä musiikin hahmottamisaineiden ja viulunsoiton opettajana. Aloin yhä enemmän näiden vuosien varrella kiinnostumaan kulttuurihyvinvoinnista ja sen myötä lähdin opiskelemaan ja valmistuin Geronomiksi (AMK) 2021. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Pohjanmaan Muistiluotsissa ja yhdistänyt musiikillista osaamistani Muistiluotsissani tekemääni työhön.Kuva: 

Kristian Stierncreutz 

Poster design: 

Ville Tarhala

Kuva: Ulla Nikula

Poster design: 

Ville Tarhala


Kuva: Sam Jamsen

Poster design: 

Ville Tarhala


Kuva: Jonas Bilberg 

Poster design: 

Ville Tarhala


Musiikki parantaa aivoterveyttä -kampanja

Aivoviikolla (13.-19.3.) maaliskuussa 2023 jatkamme Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen perinteistä Musiikki parantaa aivoterveyttä -kampanjaa. Kampanjan teemana on "Ajattele aivojasi, mieti muistiasi". 

Tänä vuonna kampanjassa ovat mukana Samae Koskinen, Aili Järvela, Pandora ja Lost Society.  Artistien haastattelut julkaistaan nettisivuillamme ja somessa Aivoviikon aikana. 

Sosiaalisessa mediassa kannustamme omasta aivoterveydestä huolehtimiseen musiikin avulla. Somessa on joka päivä myös aiheeseen liittyvä kilpailu, josta voi voittaa mm. festarilippuja ensi kesälle! Pysy kuulolla!

Lue artistien haastattelut täältä!

Edellisten vuosien Musiikki parantaa aivoterveyttä -kampanjoista löydät lisätietoa täältä: Musiikki parantaa aivoterveyttä – Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry (muistiaina.fi) 

Soivat muistot- webinaari 

1.12.2022 klo 9-15 

TULOSSA Soivat muistot -webinaari!  Maksuton webinaari järjestetään Teams-alustalla. Ohjelma täydentyy.


Aikataulu

9 Aloitus

9.10 Ennakoimalla säilytät elämäsi äänet Oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti, Taitekohta

9.30 Musiikkitahto Milka Lintinen ja Terhi-Tuulia Keränen, Oman elämäni sävelet -hanke

9.45 Kuulo ja muisti, kuulon kuntoutus ja musiikki Tiina Ahonen ja Maarit Honkanen, Kuule ja muista -hanke, Kuuloliitto ry

10.15–10.30 Tauko

10.30–11.30 Musiikkia ikä kaikki - väitöstutkimuksen tuloksia Tutkijatohtori Taru Koivisto, Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA, Taideyliopisto 

11.30–12.00 Improvisaatiomusiikki työkaluna Freelancer musiikkivalmentaja, lauluntekijä-laulaja Johanna Viksten, Musiikkiteatteri Kapsäkki

12–12.45 Lounastauko

12.45–13.30 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-keskus -ohjelma luo sisällön soteuudistukselle, matkassa mukana kulttuurihyvinvointi Piia Astila, aluekoordinaattori, THL

13.30–14.00 Kurki ll -tanssielokuva Oman elämäni sävelet -hankkeen ja Myrskyryhmä ry:n yhteistyössä tuottaman Kurki II -tanssielokuvan ensi-esitys ja tekijöiden kokemuksia elokuvan tekemisestä. Lisäksi tanssitaiteilija Elli Isokosken (Myrskyryhmä ry) haastattelu senioritanssiproduktioryhmän ohjaamisesta  

14.00–14.15 Tauko

14.15–14.45 Validaatiomenetelmä ja musiikin mahdollisuudet muistisairaan elämänlaadun mahdollistajana Sairaanhoitaja, muistiasiantuntija, validaatiokouluttaja Sirpa Remahl, VALID- muistihoito ja koulutuspalvelut 

14.45–15 Päätös
Ilmoittaudu tästä linkistä:

 https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Soivat-muistot--webinaariin-1.12.22 

Joululaulajaiset

Tuttuja joululauluja, kahvia ja myyjäiset. Muistipelimannit ja Terhi-Tuulia Keränen säestävät yhteislauluja. Tervetuloa mukavaan, leppoisaan joulutunnelmaan!

Myyjäisissä leivonnaisia ja muuta jouluista kivaa. Lauluhetket alkavat klo 12.30 ja 13.30!

Järjestää Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry ja Oman elämäni sävelet -hanke

Lisätiedot:

Terhi-Tuulia Keränen

puh. 044 493 2572 tai

terhi-tuulia.keranen@muistiaina.fi 


Konserttikiertue


Syys- lokakuussa tulossa ihanaa, hoitavaa musiikkia:

Annamaria Hannonen (laulu) ja Mikko Perkola (viola da gamba) konsertoivat eri paikkakunnilla. Kokonaisuudessa mukana myös ajatuksia mielimusiikista ja musiikkitahdosta.

 

Keskiviikkona 28.9. klo 18 Lopen kirkko (Pilpalantie 1 , 12700 Loppi)

Torstaina 29.9. klo 18 Laurinmäen Keltainen talo (Hakoistentie 373, 14240 Janakkala)

Perjantaina 30.9. klo 13 Muistiyhdistyksen toimisto (Kasarmikatu 12, Hämeenlinna)

Perjantaina 30.9. klo 18 Vanajan kirkko ( Hautausmaantie 20, 13110 Hämeenlinna)

Lauantaina 1.10. klo 15 Rengon kirkko (Rengonraitti 15, 14300 Renko)

Tiistaina 4.10. klo 18 Riihimäen taidemuseo (Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki)

Keskiviikkona 5.10. klo 18 Jokioisten kirkko (Kirkkokuja 143, 31600 Jokioinen)

Sunnuntai 9.10. klo 15 Kalvolan kirkko (Iittalantie 300, 14500 Iittala)

 

 

Lisätietoa: puh. 044 4932 572, terhi-tuulia.keranen@muistiaina.fi

Muusikot Mikko Perkola ja Annamaria Hannonen. Kuva: Ville Tarhala

Mummodisko Riihimäellä

Esiintyjänä Meiju Suvas, juontajana Tuija Piepponen, DJ:nä Mikko Haapala

Muistiviikon tiistaina 20.9.2022, klo 14-16. Paikkana Teatterihotelli Riihimäki, Hämeenaukio 1

Tule viettämään ikimuistoista hetkeä hyvän musiikin, hauskan ohjelman ja tanssin merkeissä! 

Tervetuloa mukaan myös vaarit, papat, nuoret, vanhat! Ota mukaan ystävä ja naapuri! Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, tila on esteetön.

Tilaisuudessa virvokkeet ja kahvit myy Teatterihotellin kahvila.

Järjestäjänä Oman elämäni sävelet -hanke ja Mummodisko ry yhteistyössä Rengon Säästöpankkisäätiön, Riihimäen kaupungin, Kotokartanosäätiön, Hyrian, Omaisoivan kanssa. 

Muistiystävälliset lavatanssit

Hattulassa Pekolan lavalla 18.8.2022

Tervetuloa Pekolan lavalle (Aulangontie 681, 13900 Pekola) torstaina 18.8. klo 13.00-16.00 lavatanssitunnelmiin tanssimaan tai kuuntelemaan ja katselemaan. 

Musiikista vastaa Tanssiorkesteri Marios! Tilaisuus on maksuton.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen kahviosta voi ostaa virvokkeita, kahvia ja herkkuja tilaisuuden aikana. 

Tilaisuuden mahdollistaa Hattulan kunta.

Musiikin Muistilokero - Etätyöpajoja musiikista ja muistista 


Seuraava työpaja keskiviikkoina 14.9. klo 10-11 - katso koko syksyn aikataulu ja teemat alta, vanhat Muistilokerot löydät täältä.

keskiviikkona 12.10. puhujana Tuula Tenni, esittelyä: "Musiikin ja laulamisen käytön mahdollisuudet vanhusten hoito- ja hoivatyössä ovat laajat. Miten tieto kulttuurityövälineiden, erityisesti laulamisen, käytön monipuolisista eduista saadaan levitettyä kentälle ja käyttöön? Millaisia esteitä ja mahdollisuuksia koulutuksiin voi sisältyä ja miten niitä voisi rakentaa houkuttelevammiksi? Tuula Tenni on 15 vuoden ajan ohjannut musiikkikoulutuksia vanhustyön ammattilaisille ympäri Suomea."


Musiikin Muistilokero on etätyöpajasarja musiikin käytöstä ikääntyneiden ja muistisairaiden kanssa. Tavoitteemme on luoda yhdessä kulttuurista hyvinvointia muistisairaille ja ikäihmisille antamalla kaikille ikääntyneiden kanssa toimiville musiikin mahdollisuuksiin perustuvia välineitä kohtaamisiin. Työpajoissa saat ideoita musiikin hyödyntämiseen yksilöiden ja ryhmien kanssa. 
Etätyöpajoista voit löytää myös yhteisösi, jossa jaetaan kokemuksia muistisairauteen sairastuneille suunnatusta kulttuuritoiminnasta. Olet tervetullut mukaan olitpa sitten omainen, vapaaehtoinen, opiskelija tai sosiaali- ja terveysalan tai musiikin ja kulttuurin ammattilainen.

Työpajat toteutetaan Zoomissa. Mukaan pääset joka kerta tästä linkistä: https://us02web.zoom.us/j/89446012815…

Työpajojen aikana saa pitää kameraa päällä ja osallistua keskusteluun. Työpajat videoidaan jälkikatselua varten.

Yhteistyössä: Minun ääneni -hanke, Arvokas vanhuus ry ja Oman elämäni sävelet -hanke Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä. Molempien hankkeiden tavoitteena on tuoda musiikki vahvemmin osaksi muistisairaiden ja ikäihmisten arkea. Ajamme yhdessä muistisairaiden ja ikäihmisten kulttuurisia oikeuksia. 

Tuula Tenni on lokakuun puhujana Musiikin Muistilokerossa.

Tanssit Tuuloksen Kapakanmäellä 9.6.2022


Tuuloksen Kapakanmäellä lähestyvät! Tule mukaan torstaina 9.6. tanssimaan tai tunnelmoimaan Markku Aron johdolla! Yhteiskyyti Riihimäeltä ja Hämeenlinnasta. Osallistumismaksu 5 € / hlö. Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: puh. 044 493 2571 tai milka.lintinen@muistiaina.fi

Musiikki ja muisti - Seminaari musiikista muistisairaiden kuntoutuksessa ja hoivassa 

Tiistaina 26.4.2022 klo 9-16 Hämeenlinnassa, Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksella! Varaa kalenteriin maksuton seminaaripäivä, jossa pääset luentojen lisäksi työpajoissa harjoittelemaan käytännön tapoja musiikin käyttöön ikääntyneiden ja muistisairauteen sairastuneiden kanssa. Seminaari järjestetään yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Tarkemman aikataulun ja muita ohjeita seminaariin liittyen saat sähköpostiisi lähempänä seminaariajankohtaa.

Ilmoittaudu mukaan tästä 20.4. mennessä: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Musiikki-ja-muisti--seminaariin-26.4.2022

Aamupäivän luennot:

Esiintymässä: Muistilangat-kuoro Lahdesta

Iltapäivällä jakaannumme työpajoihin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki työpajat toteutuvat iltapäivällä kahdesti. Työpaja numero 6 toteutuu vain ensimmäisessä työpajaosiossa. Katso työpajojen esittelyt alta.


TYÖPAJAT

Työpaja 1 - TILA: D 206

Lauluvoimaa - Vox Silentiin ajatuksia hoitavan äänen keskeisestä elementistä, arkilaulusta

Vox Silentii eli Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori 

Arkilaulussa yhdistyvät vokaalilaulu, kehon resonaation ymmärrys, rentouttava äänenkäyttö ja pienet laulut, lempilaulut, laulaen puhuminen, hetkessä keksityt omat laulut, hoivattavan kanssa yhteisen tarinan laulaminen ja tilanteeseen sopivat laulut sekä kosketus.

Äänen ja käden kosketus on läsnäoloa. Yhdessäolon hetki voi olla pienikin, mutta laulun kautta se on tasavertainen. Hoivattavan ja hoivaajan laulu on kohtaamista juuri nyt. Se voi olla istumista rinnakkain käsi kädessä. Se voi olla myös silitystä ja laulua pienesti vaikka hoitajan tekemän parranajon yhteydessä. Se voi olla hoitajan laulua hänen auttaessaan hoivattavaa suihkuun. Omaisen laulua yhdessä rakkaansa kanssa -  muusikon, hoitajan kanssa.

Arkilaulu palvelee toimintaa. Se on paitsi hellyyttä myös käytännön työkalu.

Ihanin laulu on ihmisen nimi. Ja kun yhden nimi lauletaan, kaikki näkevät hänet..

Kuka laulaa? Kaikki saavat laulaa ja käyttää omaa ääntään, jokainen mahdollisuuksien mukaan.

Lauluvoimaa, Uudenmaan liiton hanke 1.5.2021- 31.5.2023. Vox Silentii eli Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori johanna.korhonen@verkkotie.fi  ja  hilkka-liisa.vuori@uniarts.fi www.voxsilentii.fi


Työpaja 2 - TILA: C 304

Musiikkitahto - Kuinka selvittää ikääntyneen mielimusiikki ja tallentaa tieto tulevia hoivatilanteita varten?

Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke, Milka Lintinen ja Terhi-Tuulia Keränen

Musiikkitestamentti, musiikillinen omaelämäkerta vai musiikkitahto osana hoivatahtona? Työpajassa esitellään toimintamallit, joilla voidaan selvittää ikääntyneen ja muistisairauteen sairastuneen musiikkimieltymyksiä joko ryhmässä tai yksilötapaamisessa. Keskustelemme myös siitä, miksi mielimusiikki kannattaa tallentaa ja kuinka tätä tietoa voi hyödyntää muistisairaan hoivassa. Teemme muutamia harjoituksia, joissa ei tarvita musiikillista osaamista.

Työpaja 3 - TILA: S 126

Muistaakseni laulan vanhanakin

Espoon sairaala, musiikkiterapeutti Sari Laitinen


Työpajassa esitellään Muistaakseni laulan -malli, jota voi hyödyntää muistisairaan henkilön ja tämän läheisen kanssa. Tutustutaan musiikkiin, mitä se kenellekin merkitsee ja mitä aisteja se herättelee. Mietitään, miten voimme auttaa muistisairasta hänelle tutun musiikin kautta. Työpajassa lauletaan, soitetaan, tanssitaan ja kuunnellaan, voimme piirtääkin. Moniaistinen kuntoutusmenetelmä nostaa muistisairaan henkilön kykyjä esiin. Työpajassa kerrotaan lisäksi kokemuksia Espoon sairaalan psykogeriatrisen osaston musiikkiterapiaryhmistä.

 

Kyky nauttia musiikista säilyy Alzheimerin taudista huolimatta.  Otetaan musiikin voimavara käyttöön!

Työpaja 4 - TILA: C 236

Mielimusiikki kuntouttaa! - Yhdessä musisoiminen, laulaminen ja musiikin äärellä muisteleminen kuntouttaa monipuolisesti muistisairaita ja heidän läheisiään 

Minun ääneni -hanke, Arva ry, Kaisa Tienvieri ja Maija Halme

Musiikki kuuluu kaikille! Yhdessä musisoiminen, laulaminen ja musiikin äärellä muisteleminen kuntouttaa monipuolisesti muistisairaita ja heidän läheisiään. Lukuisat tutkimustulokset osoittavat musiikin voimallisen vaikutuksen. Parhaiten kuntouttaa oma mielimusiikki.  

Minun ääneni -ryhmissä musisoidaan ja nautitaan musiikin hyvinvointivaikutuksista. Yhdessä laulaminen ja musisoiminen tukee monin tavoin niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin terveyttä. Laulaminen ja musiikin kuuntelu kuntouttavat parhaiten muistisairauden alkuvaiheessa, kun taas aivan sairauden loppuvaiheessa ne auttavat tavoittamaan muistisairaan persoonan sairauden verhon takaa.

Millaisin keinoin musiikkia voi tuoda muistisairaiden arkeen lisäämään hyvinvointia? Miksi se on tärkeää? Uskaltaisinko minäkin?

Toiminnallisessa pajassa käytetään monia erilaisia tekniikoita ja toimintamalleja. Tule innostumaan kuntouttavasta musiikista ja löydä oma tapasi lisätä läheisesi hyvinvointia!

Minun ääneni -hanke 2021-2023, Arvokas vanhuus ARVA ry., Tampere. Hankepäällikkö Kaisa Tienvieri ja hankeasiantuntija Maija Halme. minunaaneni.fi 

Työpaja 5 - TILA: C 130

Sävelsirkku-pilvipalvelu - ytimessä kasvokkainen ja asiakasta arvostava sekä osallistava kohtaaminen

Sentina Oy, kehitysjohtaja Kari Mikkonen

Sentinassa teemme työtä ikääntyneen elämänilon ja hoitajan työnilon puolesta. Tuotamme Sävelsirkku-pilvipalvelua, joka tuo mielenvirkeyttä ja auttaa ylläpitämään toimintakykyä. Sävelsirkku on tutkitusti vaikuttava ja sujuvoittaa hyvinvointia ja kuntoutusta edistävän työn tekemistä sekä tekee sen näkyväksi. Sävelsirkun avulla aktiivinen arki on mahdollista vakioida laadukkaalle perustasolle oman henkilökunnan toteuttamana ja teknologian tukemana. Keskeisintä on kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, teknologialle ei anneta liian suurta roolia. Sävelsirkun avulla kuka tahansa voi järjestää tutkitusti tehokkaan ja mielekkään tuokion, jossa ytimessä on kasvokkainen ja asiakasta arvostava sekä osallistava kohtaaminen. Musiikin ja äänten avulla voidaan tuoda, jopa hyvinkin toimintakyvyltään heikkokuntoiselle asiakkaalle,  mielekkäitä kohtaamisia. Yli 20 vuotta kehitetyt äänisisällöt ja toimintamallit tukevat tunnemuistia sekä mahdollistavat voimaantumisen erilaisissa hoivan arjen hetkissä.

 

Työpajassa pääsee tutustumaan Sävelsirkkuun ja pohtimaan oman elämänsä soittolistaa.

Työpaja 6 - TILA: S 125

Tutustuminen HAMKin musiikkivälineistöön ja kurkistus musiikkiterapian perusmenetelmiin

Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori musiikkiterapeutti Mikko Romppanen

 Tila: luokka 125 


Työpajassa tutustumme HAMKin monipuoliseen soitinkattaukseen ja niiden käyttömahdollisuuksiin. Samalla teemme kurkistuksen musiikkiterapian perusmenetelmiin eli musiikin vastaanottamiseen perustuviin menetelmiin, laulamiseen, improvisaatioon ja musiikin tekemiseen.

 

HAMKin musiikkivälineistöstä löytyy tuttujen rytmisoittimien lisäksi ukkosrumpuja, merirumpu, shantikelloja, käsikelloja, pentatonisia lyyria, boomwhackereita ja soivia kulhoja. Lisäksi löytyy elektroninen  äänimatto ja sound beam. Pajassa on mahdollisuus tutustua näihin soittimiin ja kokeilla niitä. Edellä mainituilla soittimilla voi luoda äänimaisemia kuka tahansa musiikillisesta taustasta riippumatta.

 

Mikko Romppanen on musiikkiterapeutti (FM) sekä musiikkiterapian kouluttaja. Hän työskentelee  HAMKin sosionomikoulutuksessa lehtorina vastuualueenaan taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät musiikkiin ja äänimaisemiin liittyen.

Ohjelma 


9.00–9.15 Aloitussanat: hankevastaava Milka Lintinen, Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena –hanke, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry ja musiikkiterapeutti FM, lehtori AMK Mikko Romppanen, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Tila: Auditorio C-rakennus 


9.15–9.50 Luento: Keho, Mieli ja Sydän musiikissa - Näkökulmia musiikin kuntouttaviin mahdollisuuksiin 

Luennoitsijana: Musiikkiterapeutti FM, lehtori AMK Mikko Romppanen, Hämeen ammattikorkeakoulusta 

Tila: Auditorio C-rakennus  


9.50–10.15 Muistilangat-kuoro esiintyy  

Kuorotoiminnasta kertoo Päijät-Hämeen Muistiluotsin muistiasiantuntija Nina Reimari 

Tila: Auditorio C-rakennus 


10.15–10.30 Tauko 


10.30–11.30 Luento: Lapsuudesta tuttujen laulujen laulaminen ja yhdessä muistelu ovat monipuolinen voimavara ikääntyneelle 

Luennoitsijana: FT yliopistonopettaja, tutkija Annika Tammela, Jyväskylän yliopistosta 

Tila: Auditorio C-rakennus 


11.30–12.30 Lounas 


12.30–13.45 Työpajat I 

Valintasi mukainen työpaja 


13.45–14.15 Tauko 


(14.00)14.15–(15.00)15.15 Työpajat II (huom. kolmella työpajalla poikkeava aikataulu 14.00–15.00) 

Valintasi mukainen työpaja 


15.15–16.00 Yhteinen päätös: vapaata verkostoitumista ja tutustumista sekä kokemusten jakamista 

Tila: luokka S125 

ox Silentii eli Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori

Työpajasta 1 vastaavat Vox Silentii eli Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori.

Muistojen sävelet -illat Hämeenlinnassa

Kaikille avoimet eri vuosikymmenten musiikki-illat. Tule mukaan muistelemaan! 

Maanantaisin klo 17-18.30 

17.1. / 31.1. / 14.2. / 14.3. / 28.3. / 11.4.2022

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Osoite: Kasarmikatu 12, Hämeenlinna

Soivat muistot -webinaari 

9.12.2021 - pyydä linkkiä webinaaritallenteeseen sähköpostilla!

Järjestimme maksuttoman Soivat muistot -webinaarin torstaina 9.12.2021. Webinaarissa puhuivat mm. 

  • psykologi (PsM), tohtorikoulutettava Anni Pitkäniemi, Helsingin yliopisto, Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmä (MART): "Musiikki muistisairauksien hoidossa ja hyvän ikääntymisen tukena" 
  • muistisairaan läheinen, kokemuspuheenvuoro
  • hoivamuusikko, kanttori Terhi-Tuulia Keränen, Tampereen seurakunnat, Soivaa hoivaa -hanke
  • hankepäällikkö, kuoronjohtaja Kaisa Tienvieri, Arva ry, Minun ääneni -hanke: "Mielimusiikki kuntouttaa - Tamperelaisen Arvokas vanhuus Arva ry:n hanke Minun ääneni tarttui toimeen.  Hanke jalkauttaa musiikin kuntouttavan vaikutuksen tutkimustuloksia muistisairaiden ja heidän omaistensa arkeen."  
  • tanssija Elli Isokoski ja tuottaja Mervi Leivo, tanssiryhmä Myrskyryhmä
  • tanssinopettaja Leila Ketola, Memodance
  • musiikkipedagogi ja kulttuurituottaja Heidi Kurtti, Äänekosken kulttuuritoimi, mm. Äänemme soi -projekti: "Musiikkimuistojen jäljillä - Kokemuksia residenssitaiteilijan työstä hoivalaitoksissa" 
  • musiikkipedagogi Iina Sihvonen ja musiikkipedagogi Christa Talikka, Musiikkiteatteri Spektri: "Musiikkiteatterin vahvistava vaikutus" 

#soivatmuistot -kampanja

Jaa sosiaalisessa mediassa omia musiikkimuistojasi tunnisteella #soivatmuistot. Haasta myös ystäväsi ja seuraajasi mukaan kampanjaan! Levitetään yhdessä tietoutta musiikkimuistojen pysyvyydestä ja musiikin vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin.

Kuule Kurkien kutsu!

 

Kurkien kutsu -lyhytelokuva ensi-iltaan Hämeenlinnassa!

 

Joulukuussa saa ensi-iltansa Kurkien kutsu – tanssilyhytelokuva.

 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen Muistijengiä kiinnosti luoda jatko-osa Myrskyryhmän elokuvahetkessä näkemäänsä tanssielokuvaan Kurki. Elokuussa 2022 käynnistyi ikääntyneiden ryhmä, jossa kehitettiin ideaa lyhytelokuvaksi.

 

Ryhmässä etsittiin teemaan sopivaa liikekieltä. Tanssielokuvaohjaaja Vilma Tihilän ja yhteisötanssitaiteilija Elli Isokosken ohjaamina edettiin kohti kuvattavaa kokonaisuutta. Osallistuminen ei vaatinut aiempaa kokemusta tanssielokuvasta tai tanssista. Kuvaukset toteutuivat lokakuussa 2022.

 

Tanssielokuvan osallistavia työmuotoja Myrskyryhmä on kehittänyt vuodesta 2010. Elokuvallinen työskentely todentaa ikäihmisten näkökulmia elämästä ja edistää iäkkäiden kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia. Myrskyryhmän elokuvissa ikäihminen on tekijä, toimija. Lyhytelokuvan tekemiseen osallistui kaikkiaan yli 15 henkeä.

 

Myrskyryhmä toteutti elokuvan yhteistyössä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n Oman elämäni sävelet -hankkeen kanssa. Oman elämäni sävelet levittää tietoisuutta musiikin vaikutuksesta ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvointiin. Yhteistyön ja elokuvan toteutuksen ovat mahdollistaneet Kulttuurinen elämänkaari -hanke / STM ja Oman elämän sävelet -hanke/ STEA sekä Suomen Kulttuurirahasto. 

 

Kurkien kutsu -elokuvan ensi-ilta keskiviikkona 7.12.2022 klo 18.30

Hämeenlinnan Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna

Ohjaaja: Vilma Tihilä

Apulaisohjaaja ja tuottaja: Elli Isokoski

Koreografia: Esiintyjät yhteistyössä ohjaajien kanssa

Kuvaaja: Teemu Kyytinen

Muusikko: Markku Ilmarinen

Esiintyjät: Angeta, Emma, Peter, Arto Paavola,

Eila Pulkkinen, Elisa Saukko

 

Lisätiedot:

Myrskyryhmä, Elli Isokoski,

040 737 8280, elli.isokoski@gmail.com

Oman elämäni sävelet-hanke, Milka Lintinen,

044 493 2571, milka.lintinen@muistiaina.fi

www.musiikkijamuisti.fi

Ilmoittautuminen:

Kulttuurinen elämänkaari -hanke, Mervi Leivo,

045 357 9354, myrskyryhma@gmail.com

www.myrskyryhma.fi

 

Medialle varattu haastatteluaikaa elokuvan katsomisen jälkeen.

 

Myrskyryhmä on vuodesta 2002 toiminut helsinkiläinen tanssiryhmä. Myrskyryhmä edistää työllään ikäihmisten kulttuurioikeuksien toteutumista niin katsojina kuin osallistujina. Myrskyryhmä tuottaa vanhustyön yksiköissä esitettäviksi soveltuvia nykytanssiteoksia, kehittää tanssitaiteen osallistavia menetelmiä ja kouluttaa tanssin ja liikkeen käyttöön. Ryhmän toiminnanjohtajana toimii tanssitaiteilija Elli Isokoski. www.myrskyryhma.fi

 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry

Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke

Menneet tapahtumat